STYRELSE:

ordförande: Karin Sundmark, stiftsadjunkt,
redaktör Facebook, http://www.facebook.com/BrittGHallqvist
e-mail karin.sundmark@svenskakyrkan.se

vice ordförande:  Harald Winter,  redaktör Facebook,   kultursekreterare i Burlöv  ,
e-mail: winter_harald@hotmail.com, adress facebooksidan: http://www.facebook.com/BrittGHallqvist

ekonomiansvarig: Sven-Åke Lennung, docent, tel 073-1573793, email: sven.lennung@gmail.com

sekreterare:Karin Leeb–Lundberg,   Kultursekreterare Svedala kommun. e-mail Karin.leeblundberg@svedala.se

Solveig Hallqvist,  press- och webbansvarig,  journalist, e-mail solveig.hallqvist@gmail.com,
tel 046 157 801, mobil 0706 194303

www.brittghallqvist.se

 Elisabet Wilhelmsson. språkpedagog,  e.mail elisabet.wilhelmsson@gmail.com

 Ingelöf Winter, f. bibliotekarie

Suppleanter:

Anna Smedberg Bondesson 

Maria Brynge

Ingrid Meijling Bäckman

Ordinarie revisorer:
Jan Clarén)

Bengt J Jönsson

Revisorssuppleanter: Björn Wittenmark 

Håkan Jälmby 

 

 

 

 

Valberedningen

 

 

 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….

Britt G. Bank
Har du själv träffat Britt G? Vilket sammanhang? Samarbetat med henne, rastat familjens busiga hund? Minnen? Vad betydde hon för dig – din familj?Hur var hon?

Hemsidan välkomnar all kontakt med läsekretsen beträffande egna möten med Britt G. Hallqvist!  BGH-sällskapet vill försöka skapa en minnesbank med personliga minnen och foton från möten med Britt G. för att användas i olika trevliga sammanhang och för BGH-sällskapets eget arkiv. Skriv, ring, maila!   solveig.hallqvist@gmail.com, ärendemening: BrittGBank eller tel 046 157 801