STYRELSE: Martin Hallqvistordförande, f. ambassadör,  e-mail martinhallq@yahoo.se, mobil 0708 88 66 82. Avliden

(t.f ordförande): Karin Sundmark, vice ordförande, stiftsadjunkt,
redaktör Facebook, http://www.facebook.com/BrittGHallqvist
e-mail karin.sundmark@svenskakyrkan.se

Karin Leeb–Lundberg,  sekreterare,  Kultursekreterare Svedala kommun.

e-mail Karin.leeblundberg@svedala.se

Solveig Hallqvist,  press- och webbansvarig,  journalist, e-mail solveig.hallqvist@gmail.com,
tel 046 157 801, mobil 0706 194303

www.brittghallqvist.se

 Elisabet Wilhelmsson. språkpedagog

e.mail elisabet.wilhelmsson@pbhome.se

 Ingelöf Winter, f. bibliotekarie

Harald Winter,  redaktör Facebook,   kultursekreterare i Burlöv  ,
e-mail: winter_harald@hotmail.com, adress facebooksidan: http://www.facebook.com/BrittGHallqvist,

Erik Olsson, revisor

Ledamöter i Valberedningen:

Sven Åke Lennung, docent,
Villa Sunna, Dalbyvägen 27, 224 60 Lund

 Birgitta Armgard,  f. yrkesvägledare, universitetet,
e-mail: birgitta.armgard@comhem.se
Skarpskyttevägen 16 C, 226 42, Lund

 

 

 

 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….

Britt G. Bank
Har du själv träffat Britt G? Vilket sammanhang? Samarbetat med henne, rastat familjens busiga hund? Minnen? Vad betydde hon för dig – din familj?Hur var hon?

Hemsidan välkomnar all kontakt med läsekretsen beträffande egna möten med Britt G. Hallqvist!  BGH-sällskapet vill försöka skapa en minnesbank med personliga minnen och foton från möten med Britt G. för att användas i olika trevliga sammanhang och för BGH-sällskapets eget arkiv. Skriv, ring, maila!   solveig.hallqvist@gmail.com, ärendemening: BrittGBank eller tel 046 157 801