Kalendarium

Julbrev 2017

Kära medlemmar i Britt G. Hallqvist-sällskapet!

Efter vår ordförande Martins oväntade bortgång har det från styrelsens håll varit tystare än det brukar vara. Vi kommer att ha ett styrelsemöte i början av januari och efter det fortsätter vi med nya krafter i samma fotspår som tidigare. Vi återkommer så snart vi kan.

Vi vill önska alla medlemmar och deras familjer en riktigt god julhelg och att det nya året börjar på ett bra sätt!

 God Jul och ett Gott Nytt År!

VÅREN 2017

Nästa program : BGH-sällskapets styrelse hälsar hjärtligt välkommen

17 maj kl 18.00 Partaj i maj! Villa Sunna

En enklare buffé med vin serveras. 100kr  betalas vid entrén! 

Anmäl dig före 10/5, via mejl till karin.leeblundberg@svedala.se eller via telefon till Solveig.Hallqvist@gmail  tel +46 46 157801
Ta gärna med gäster som vi kanske kan locka till att bli medlemmar!  Villa Sunna ligger lättillgängligt på Dalbyvägen 31, mellan två busshållplatser (3:an) på Dalbyvägen: Stampelyckan och Jupitervägen.

Dagordning

 •  Mötet öppnas
 • Val av justeringsperson
 • Stadgeändring.  På årsmötet diskuterades revidering av sällskapets stadgar. Årsmötesprotokoll samt förslag på reviderade stadgar bifogas denna kallelse.
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

 Kvällens program: Titta vad jag fann!

Styrelsemedlemmar har gjort slag i saken och öst ur egna BGH-källor. Vi berättar om skatter, klenoder, guldkorn och annat hittegods från Britt G.Hallqvisthyllorna  på UB. (Britt G. Hallqvists efterlämnade papper:Ediffah, 8,5 hyllmeter).

 

Följ oss på www.brittghallqvist.se och på Facebook! https://www.facebook.com/BrittGHallqvist

 Varmt välkomna!

##########################################

 Tidigare evenemang:

Årsmötet onsdagen den 29 mars  kl 1800 hålls som vanligt i Villa Sunna, Dalbyvägen 31 Lund.

Festlig buffé med vin och öl, 200 kr. Betalas vid entrén.

Bindande anmälningar senast 22 mars till karin.leeblundberg@svedala.se

Program: Efter årsmötesförhandlingarna  får vi ett föredrag  av redaktören vid Sydsvenskan,  den kände kulturjournalisten Per Svensson, som talar om Britt G:s översättningar för scenen, det vill säga opera och teater.

Gäster är alltid välkomna!

Hösten 2016

Kära medlemmar!
Hösten är här och det har blivit dags att hälsa välkommen till höstens första medlemsmöte:

  Britt G. Hallqvist och illustratörerna! 

Hjärtligt välkommen till Villa Sunna, onsdag 16 november kl 18.

Anmäl dig före 14/11, via mejl till karin.sundmark@svenskakyrkan.se

Enkel buffé med vin. 150kr betalas vid entrén!  Ta gärna med gäster som vi kanske kan locka till att bli medlemmar!
Mer info: Solveig.Hallqvist@gmail tel +46 46 157801

Kvällens program:

Denna kväll berättar Björn Sundmark och Kristina Digman med utgångspunkt från Britt G. och hennes illustratörer.
Björn är barnboksforskare och professor i engelsk litteratur vid Malmö Högskola och Kristina är illustratör och konstnär.

Vi kommer också att presentera sällskapets nya folder och berätta om kommande programpunkter.

Villa Sunna ligger lättillgängligt på Dalbyvägen 31, mellan två busshållplatser (3:an) på Dalbyvägen: Stampelyckan och Jupitervägen.

Om du mot förmodan inte betalat årets medlemsavgift kan du göra det på

Britt G. Hallqvist-sällskapets bankgiro 103-3547 Ange ditt namn så vi vet som betalat!

Varmt välkomna!
Britt G. Hallqvist-sällskapets ordförande Martin Hallqvist

 Info om kommande program:

INGRID VANG NYMAN

Lördag 11 februari, resa till VEJENS KONSTMUSEUM på Jylland
med Britt G. Hallqvist-sällskapet

I år är det 100 år sedan Ingrid Vang Nyman föddes. I Vejen på Jylland varifrån hennes släkt kommer finns därför en prisad utställning på konstmuseet som skildrar hennes liv och verk. Efternamnet Nyman har hon fått därför att hon 1938-1944 var gift med Britt G:s bror Arne. 

Två nyutkomna böcker berättar: Ingrid Vang Nyman. En biografi av Lena Törnqvist  samt Vår Pippi-Vår Vang: tecknarna hyllar Ingrid Vang Nyman och det moderna genombrottet inom svensk barnboksbild.
Båda finns bl.a på bokhandeln Arken i Lund.

Vår bussresa den 11.2 startar från V Stationstorget (bolaget Exodus) och går via Öresundsbron och Stora Bältbron till Vejen - en färd på ca 2 1/2 timme från Köpenhamn.

Vi äter lunch vid framkomsten och museichefen Teresa Nielsen visar sedan utställningen. Ev. gör vi något ytterligare stop på resan!
Om vi blir 30 personer beräknas kostnaden till 500 kr/person. Så därför vill vi att ni anmäler ert intresse så fort som möjligt, så vi kan bedöma om denna bussresa är möjlig. Ett alternativ är att åka tåg Lund – Vejen, men då får var och en köpa sina biljetter.
Maila till 41lenala@gmail.com dvs Lena Larsén, som håller i det praktiska eller 070 3046413.
Därefter får ni vidare information.

Följ oss på www.brittghallqvist.se och på Facebook! https://www.facebook.com/BrittGHallqvist

 

Aktuellt våren 2016 

Nytt!

Partaj i maj!

Britt. G. Hallqvist-sällskapets styrelse hälsar hjärtligt välkommen till

Partaj i maj, Villa Sunna, onsdag 25 maj, kl 18.

Anmäl dig före 18/5, via mejl till karin.leeblundberg@svedala.se

Enkel buffé – 100kr betalas vid entrén!
Ta gärna med gäster som vi kanske kan locka till att bli medlemmar! Mer info: Solveig.Hallqvist@gmail tel +46 46 157801

Kvällens program

Organist och musikkonsulent Staffan Plantin och stiftsadjunkt Karin Sundmark  framför tillsammans med oss ett 1-timmesprogram med utgångspunkt från Britt G. Hallqvists sånger.

Allsångshäfte finns till hands för hugade!

Medan vi avnjuter en enkel buffé diskuterar vi tillsammans hur
Britt G. Hallqvist-sällskapet ska utvecklas.

 • Hur ska våra arrangemang vara för att förbli fortsatt attraktiva?
 • Vad gör vi bra och vad gör vi mindre bra? 
 • Vilka texter känns viktigare än andra? 
 • Möjliga publikationer? 
 • Vilka talare kan vara intressanta för oss – finns det någon i vår egen krets? 
 • Hur når vi nya medlemmar?
 • Villa Sunna ligger lättillgängligt på Dalbyvägen 31, mellan två busshållplatser (3:an) på Dalbyvägen: Stampelyckan och Jupitervägen.

Du som ännu inte betalat årets medlemsavgift kan göra det på b-g 103-3547! 100kr/person 150 för familj.

Följ oss på www.brittghallqvist.se

och på Facebook! https://www.facebook.com/BrittGHallqvist

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tidigare verksamhet:

Verksamhetsberättelsen inför årsmötet 2016:

Britt G. Hallqvist-sällskapets verksamhetsberättelse  2015

 Årsmötet ägde rum den 23 mars. Kerstin Brunnberg, tidigare VD för Sveriges Radio, talade inspirerat om sin barndoms böcker, ”I skuggan av Britt G. Hallqvist”.

Styrelsens avgående medlemmar Lena Sjöstrand och Paul Tenngart avtackades. Karin Leeb-Lundberg och Karin Sundmark välkomnades som nya medlemmar.

 Styrelsen för året 2015 har bestått av

Martin Hallqvist, ordförande, ekonomiansvarig

Karin Leeb-Lundberg, vice ordförande

Lena Larsén, sekreterare

Solveig Hallqvist, webbredaktör

Harald Winter, kassör

Ingelöf Winter

Elisabet Wilhelmsson

Karin Sundmark

 Lise-Lott Bengtsson, LB Bokföring & Redovisning, Limhamn,  är kontrakterad för

bokföringen. Valberedningen består av Birgitta Armgard och Sven-Åke Lennung. Revisor är Sven Roslund.

Den 19 maj var det dags för ”Partaj i maj”, som, liksom övriga möten under året, hölls i Villa Sunna.  Läkaren och författaren Lars H. Gustafsson talade under rubrik ”Att mötas på riktigt.

Om att leka, läsa och språka med barn.”

Under hösten hölls två föreningsmöten.
Den 14 oktober talade docent Helena Bodin, Stockholm, över ämnet ”Stora ska sitta, såbarnen får titta. Resa med Britt G. Hallqvist genom Gamla och Nya testamentet”.

Den 18 november gästades sällskapet av den finlandssvenske skådespelaren, regissören och trubaduren Sven Sid. Han har inspirerats av, tonsatt och sjungit in en guld-LP med flera av Britt G:s verser och dikter . Mest känd är hans tonsättning av dikten ”Elfensten”.

Styrelsen sammanträdde 29/1, 15/4, 3/6, 19/8 och 3/11.

Britt G:s farfar, som var sjökapten från finska Österbotten förliste utanför Bohusläns kust på 1870-talet, gifte sig i Fjällbacka och blev kvar i Sverige. Han var bror till den finlandssvenske författaren Jacob Tegengrens hustrus farfar. Detta släktskap mellan skalder var skäl nog att inbjuda Britt G. Hallqvist-sällskapet till Jacob Tegengren-sällskapets 30-årsjubileum, tillika skaldens 140-års födelsedag i Vörå 27-30 augusti. Martin, Lena och Solveig deltog. Besöket blev mycket uppskattat, både av resenärerna och uppenbarligen även av värdfolket, med ordföranden i Tegengren-sällskapet, förre kommundirektören i Vörå, Erik Liljegren i spetsen.

Nästa resa gick till Göteborg där Sällskapet för tredje året i rad deltog i Bok- och

biblioteksmässan 24-27 september.  Karin Leeb-Lundberg, Helena Bodin och Harald

framträdde på de litterära sällskapens scen med var sitt anförande med anknytning till BGH.

Sällskapet sålde böcker för 11 225 kronor.

Solveig har hållit föredrag i Össjö i nordvästra Skåne och i Vänersborg för föreningen ”Aktiva seniorer”. Hon har dessutom talat vid tre tillfällen i Lund om sin svärmor, för Bibliotekstjänsts pensionärer, för bostadsrättsföreningen i Villa Sunna, och en Rotary-förening. Martin och Ingelöf har talat i Norra Hestra i Småland. I samband därmed besökte de också två av Britts småskoleelever på fyrtiotalet i Kindsboda i Västergötland, Valborg och Hans Arvidsson.

Vid en gåslunch i Sjöbo med UD-seniorer i södra Sverige, Cabinet Skåne, talade Martin och Solveig om Britt G. Harald har talat om sin mormor på biblioteket i Jönköping, där han tidigare arbetade.
En medlem av sällskapet som varit mycket aktiv föredragshållare under året är Eva-Lisa Lennartsson, Lund. Hon ledde för övrigt barnkören vid Britts begravning 1997.

Också aktiviteter där sällskapet inte är direkt inblandat, men uppenbarligen inspirerat, har ägt rum under detta år, till exempel kyrkospelet ”Brittsommar” i Lunds Domkyrka med skådespelare och musiker. Det har spelats för andra året, med premiär den 9 augusti.
”Festen i Hulabo” har liksom under jubileumsåret getts på Teater Sagohuset, runt jul och nyår, med stor framgång.
Den 3 maj höll Karin Sundmark en mässa i ”Britt G. Hallqvists anda”, i  Genarps kyrka.
Solveig redigerar sällskapets hemsida, genom vilken vi lyckats sprida god information om vår huvudperson och om sällskapets verksamhet. Via hemsidan kommer en jämn ström av förfrågningar om Britt G. och hennes verk, och om rätten att publicera olika verk. Alla frågor om litterära rättigheter hänvisas till ALIS, som förvaltar dessa;  juridik@alis.org.
Britt G:s dotter Gerda Helena Lindskog, Luleå, har under verksamhetsåret bistått styrelsen i vissa planerings- och policyfrågor.

Lund 2016-02-29

för Styrelsen,

Martin Hallqvist

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ÅRSMÖTE  I  BRITT G. HALLQVIST-SÄLLSKAPET

 

Torsdagen den 31 mars klockan 18.00   i Villa Sunna, Dalbyvägen 31

Villa Sunna ligger lättillgängligt mellan två busshållplatser (3:an) på Dalbyvägen:  Stampelyckan och Jupitervägen.

 Lätt Buffé med vin.  Kostnad: 200 kr vid entrén.

Som intressant årsmötestalare hör vi förra biskopen i Stockholms stift och medlemmen av vårt sällskap, Caroline Krook, som utgår från sin senaste bok ”Lek och allvar” 30 texter med inspiration från  Britt G. Hallqvists böner och psalmer,  och andra texter

Program

18.00 Mingel med bubbel

18.15 Årsmötesförhandlingar

19.00 Caroline Krook

19.45 Buffé med vin

 

Anmälningar senast måndag 21 mars till

Lena Larsén

41lenala@gmail.com

eller

070 3046413

Gäster är varmt välkomna!

 Årsavgiften, facila 100 kr per person, eller 150 per familj

kan betalas in på

Britt G. Hallqvist-sällskapets bankgiro 103-3547

Obs! Ange ditt och eventuella familjemedlemmars namn i meddelandefältet.

Uppge även e-postadress och postadress
för att 
få våra interna meddelanden!

Tillfälle att handla något ur  BGH:s  bokvärld

Väl mötta den trettioförsta!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Kära medlemmar!

Gott Nytt BGH-år och riktigt god fortsättning! 

Under det kommande året skulle Britt G. ha fyllt 102 år. Förra året var mycket händelserikt, men det kommande lär inte bli sämre – tvärtom lovar det gott. Styrelsen jobbar idogt vidare med spännande planer för nya begivenheter under 2016. Det finns redan en del kort i rockärmen som ännu är för tidigt att spela ut.

Årets första planlagda begivenhet :

 

FEBRUARI

20 februari 10.00 Domkyrkan i Lund.

Lördagskonsert 10.00 med Tomas Willstedt,  som framför musik av den norska kompositören Egil Hovland.

I anslutning till konserten samling efteråt i Domkyrkoforum, där Britt G. Hallqvist-sällskapet bjuder på föredrag av Carlhåkan Larsén , som  berättar om Egil Hovlands musik under rubriken “Änglarna dansar på tangenterna” och Solveig Hallqvist berättar om Hovlands bakgrund och samarbetet med Britt G. Hallqvist, “Du är solen – jag är månen”.

Välkomna!

 Lätt förtäring . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Aktuellt hösten 2015

Sommaren är förbi och nu vidtar nya, roliga aktiviteter med viktiga datum att skriva in i kalendern! En hel del aktiviteter har dock försiggått under sommaren. 

Tre medlemmar av styrelsen, Lena Larsén, Solveig och Martin Hallqvist var inbjudna till Jacob Tegengren-sällskapet i Vörå nära Vasa i finska Österbotten på dess 30-årsjubileum, tillika skaldens 140-årsdag. Det fanns en särskild anledning för oss att tacka ja till inbjudan: JacobTegengrens hustru Elses farfars bror, Johan Emil Nyman, var nämligen Britt G:s farfar! Johan Emil var sjökapten från Vasa. Han förliste med barken Pallas utanför Fjällbacka i Bohuslän den 28 september 1875, för övrigt en månad efter Jacob Tegengrens födelse. Johan Emil blev kvar i Sverige. Han gifte sig med en av flickorna, Lovisa Wilhelmina Aronsdotter Pettersson, som arbetade på det hotell i Fjällbacka där han bodde under sjöförklaringen. Tegengren besökte sina släktingar, Britts föräldrar, Dagny och Wilhelm Nyman i Visby, där Britt som tioåring träffade honom, och också brevväxlade med. Vi knöt goda kontakter, fick några idéer och vårt besök var uppenbart uppskattat.

 

HÖSTPROGRAMMET

September 24-27 Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

Vi deltar genom DELS (de Litterära Sällskapen) för tredje året i rad. Vår monter:  Britt G. Hallqvist-sällskapet,  B08:80   med information och bokförsäljning,  finns bland de övriga litterära sällskapens montrar.

Torsdag 24 kl. 11.00 kåserar kulturchefen Karin Leeb Lundberg på DELS scen om   “Som inackorderad student hos Britt G. Hallqvist”

Fredagen  25 september kl 18.30 talar litteraturdocenten Helena Bodin på DELS ́scen om”Lek och längtan i Britt G. Hallqvists diktning.”

Söndagen 27 kl. 14.30 talar kultursekreteraren  Harald Winter om  ”Britt G. Hallqvist, orduppfinnaren.”

…………………………………………………………………………………………………………………………..

MEDLEMSMÖTE 1

Onsdagen den 14 oktober kl 18.00 Villa Sunna.

Alla stora borde sitta, så att barnen kan få titta!

Med Britt G. Hallqvist genom Gamla och Nya testamentet.


Helena Bodin
 – docent och universitetslektor vid Stockholms 
universitet föreläser

Lätt buffé med vin. Kostnad: 100 kr vid entrén.  Gäster är välkomna.

Anmälan före den 10 oktober till
41lenala@gmail.com eller
0703046413

————————————————————————————————————————–

KYRKOSPEL i DOMKYRKAN I LUND

Oktober, 23.10 kl 2100 , 26.10 kl 18.30 samt 27.10 kl 18.30.

 Uppmärksammade och tankeväckande kyrkospelet ”Brittsommar” baserat på psalmer och texter av Britt G. Hallqvist

 Välkomna!

————————————————————————————————————————-

MEDLEMSMÖTE 2

Onsdagen den 18 november,    kl 18.00  i  Villa Sunna.

Den kände finlandssvenske regissören och skådespelaren Sven Sid, tidigare bl.a. vid Svenska Teatern i Helsingfors,  underhåller med visor och kåseri om sina möten med BGH, vars texter han framgångsrikt tonsatt, som tex. dikten Elfensten.

Lätt buffé med vin. Kostnad: 100 kr vid entrén. Gäster är välkomna!

Anmälan före den 14 november till

41lenala@gmail.com eller

0703046413

 

 

 

 

¤ AKTUELL INFORMATION ¤

KALENDARIUM våren 2015

Nästa viktiga aktivitet:

 

19 Maj kl. 18.00Medlemsmöte, “Partaj i maj”  i Villa Sunna. Lund

Vin och enkel buffé 100:-

Program: Den rikskände barnläkaren, författaren och debattören

Lars H. Gustafsson talar  under rubriken

“MÖTAS PÅ RIKTIGT

Om att leka, läsa och språka tillsammans med barn”

Anmälning före den 12 maj till

41lenala@gmail.com eller 070 304 6413

Gäster är alltid välkomna!

Väl mött!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Mars 23. Årsmötet den 23 mars kl. 18.00 i Villa Sunna.

Sedvanlig läcker buffé med vin 200:-

Anmälan före den 16 mars till 

41lenala@gmail.com eller 070 304 6413.

Väl mött!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Maj 19. ”Partaj i maj” Medlemsmöte kl 18.00 i Villa Sunna.

Vin och lättare buffé 100:-

Program: Den rikskände barnläkaren, författaren och debattören

Lars H. Gustafsson talar under rubriken

“MÖTAS PÅ RIKTIGT

Om att leka, läsa och språka tillsammans med barn”

Anmälning före den 12 maj till

41lenala@gmail.com eller 070 304 6413.

Gäster är alltid välkomna!

Väl mött!

 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

KALENDARIUM 2014

Spännande datum att bevaka under hösten:

 

———————————————————————————————————————-

OBS! Superaktuellt! OBS!

 Höstmöte i BGH-sällskapet i Villa Sunna

Onsdagen den 19 november kl 18.30

 Dalbyvägen 31 Lund (Kan nås via porten till de andra husen 23-27)

 Program:

“De poetiska kusinerna”

 En kväll med och om de två begåvade  kusinerna
Britt G. Hallqvist och Helga Henschen

Helga formulerade sig i underfundiga dikter och rappa teckningar med repliker i handskrivna pratbubblor. Hennes kanske mest kända verk är Tensta  tunnelbanestation 1974 och så förstås Festen i Hulabo
Berit Skogsberg – Helgas förläggare berättar om hennes författarskap
Laila Nygren – v. ordf. i Helga Henschens Vänner, bildterapeut och systerdotter till Helga berättar om konstnärskapet
Gunnar Edander framför egna kompositioner av kusinerna. Musiken till fem dikter av Britt  G. är nyskrivna. Edander har arbetat vid Stockholms stadsteater och Unga Klara, skrivit film- och teatermusik bl.a. Jösses flickor (1974) samt tonsatt ett stort antal diktare som Strindberg, Boye och Martinsson.
VARMT VÄLKOMNA !

Onsdagen den 19 november kl 18.30 i Villa Sunna

  Dalbyvägen  31, Lund (Ingång från porten till Dalbyvägen 23-27)
 

Dryck och tilltugg. Pris: 100 kr

 ANMÄLAN för den 15 november till 41lenala@gmail.com

 eller 046 125172

 
Samarrangemang : Britt G. Hallqvistsällskapet – Helga Henschens Vänner.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

* 21 september kl. 13.30 Stockholm, Matteus församling. Fredrikadagen firas med högmässa kl 11.00, därefter förtäring i församlingens anrika bibliotek strax intill kyrkan, Västmannagatan 92.  Kl. 13.30 kåseri  om Britt G. Hallqvist “Faust, Hamlet, lilla råtta och annat under måne och sol” av sonen Martin Hallqvist. Gunnel Furuland Årstasällskapet inleder med kort anförande om Fredrika Bremer som pionjär för barnramsan i Sverige. Ingen föranmälan.  Ett samarrangeman mellan S:t Matteus församling, Britt G. Hallqvist-sällskapet och Årstasällskapet för  Fredrika Bremer-studier.

* 30 september 14.00.  Lund. Lunds senioruniversitet, Stora Södergatan 25 (Pingstkyrkans stora sal).Föredrag av Solveig Hallqvist: “Britt G. Hallqvist, författare, poet, översättare – och svärmor” En personlig betraktelse.

OKTOBER

* 5 oktober Lund. 14.00 Allhelgonakyrkan . ”Det finns djup i Herrens godhet” – Sånger till texter av Britt G Hallqvist. Allhelgonakyrkans barnkörer under Kerstin Pålssons ledning. Helgonakören under ledning av Johan-Magnus Sjöberg som också är orgelsolist

7 oktober  Lund. 16.00 Universitetsbibliotekets (UB) entréhall. : “Utställning om Britt G. Hallqvists författarskap”. Invigningstalare Per Erik Ljung. ‘
I anslutning till utställningen:
17.00 ÖversättarseminariumLunds Universitet, Språk och litteratur( SOL), med Britt G:s texter som tema. Medv. Eva Ström, Erik Magntorn, Per-Erik Ljung, Birger Hedén och Paul Tenngart. 

* 13 oktober. 12.00. Lunds Domkyrka. Uppbrott” Kantat för kör, klockor och orgel Text: Britt G Hallqvist, Musik: Johan-Magnus Sjöberg

OBS! (Uruppförande, beställt av Musik i Syd till Lund Choral Festival) Allhelgona Motettkör, Domkyrkans Koralkör, Stefan Ekblad, klockspel, Tomas Willstedt, orgel. Johan-Magnus Sjöberg, dirigent)

19 oktober, kl 14.00 Stockholm, Eggeby Gård ”De poetiska kusinerna” Britt G. Hallqvist, författaren och översättaren och Helga Henschen, illustratör. Kompositören Gunnar Edander framför tonsatta texter av de bägge kusinerna och skådespelaren Kent Malte Malmström läser  versboken “Festen i Hulabo”. Föredrag om BGH, Martin Hallqvist. Programmet i samarbete med”BGH-sällskapet”och “Helga Henschens vänner”.

 NOVEMBER

6 november kl.10. 00, Lund .”Pi Po Pampe, rim och sånger av BGH ”på biblioteket Väster. Medverkande Maud HellViktoria Ejnarsson  och Ingelöf Winter.

7  november  Karlstad. Wermlands Operan.  Premiär ”Figaros bröllop”  Britt G. Hallqvists översättning. 15 föreställningar fram till 15 maj 2015. 

10 november,  kl.10. 00, Lund . Biblioteket Väster. “Pi Po Pampe, rim och sånger av BGH “på biblioteket Väster. Medverkande Maud Hell, Viktoria Ejnarsson  och Ingelöf Winter.

11 november, 18.00, Jönköping, Jönköpings stadsbibliotek. Harald Winter, enhetschef i Burlövs kommun och barnbarn till Britt G. Hallqvist, berättar om sin mormor och hennes författarskap.

13 november kl 18.30 Arlövs bibliotekTove och Britt, två hundraåringar
Vi uppmärksammar att det i år är hundraårsjubileum för både Tove Jansson och Britt G. Hallqvist. Tove Jansson hämtade mycket inspiration till Muminböckerna från sin egen barndom. Katarina Tollbäck Ericson, bibliotekschef i Burlövs kommun berättar om hur vi i Tove Janssons själv- biografiska bok, “Bildhuggarens dotter”, kan hitta många paralleller. Britt G Hallqvist, författare, översättare, poet, och psalmdiktare”. Harald Winter, enhetschef Kultur i Burlöv och barnbarn berättar mer om författaren och människan Britt G.Hallqvist. Arr: Biblioteken i Burlöv och Kultur i Burlöv


 DECEMBER

Parnass. Decembernumret av tidskriften Parnass tillägnas Britt G. Hallqvist.

2 december 19.00 . Stockholm. Dramaten, Lejonkulan “En kväll med Britt G. Hallqvist”. Läsningar, osv. mera info senare.

 Operaverkstan i Malmö. Spelar Delar av Faust

———————————————————————————————————————–

 

VÄLKOMNA TILL VÅRENS INTERNA PROGRAM, ENBART I LUND:
Sällskapets interna program publiceras nedan, Jubileumsåret BGH100 har sitt utökade program. se fliken BGH100. (Under jubileumsvåren är alla program öppna även för utomstående, utom Årsmötet, Partaj i Maj.)
VÄLKOMNA TILL VÅRENS INTERNA PROGRAM BRITT G. HALLQVIST 100 år
1 februari  09.00 Kvinnofrukost i Västerkyrkan,  Byggmästareg. 21 Lund. Britt G. Hallqvist, författare och svärmor“. Kåseri journalisten Solveig Hallqvist.
14. februari 19.00 Jubileumskonsert i Domkyrkan på Britt G. Hallqvists 100-årsdag. Därefter mingel med enkel förtäring i Domkyrkoforum, där en utställning med originalillustrationer av Elisabet Landen visas.Lunds Stiftshistoriska sällskap släpper sin årsbok “Britt G. Hallqvist – diktare och teolog”. Rabatterat pris för medlemmar i BGH – sällskapet. Till denna dag finns också två nya böcker av Britt G. Hallqvist: “Små saker. Dikter, sånger och verser”, samt “Måne och sol. Böner och texter”. Rabatterat pris för medlemmar.
15. februari  14.00  Kulturen. Utställningen “Granne med Kulturen – originalillustrationer och dikter urGräset skrattar av Britt G. Hallqvist” öppnas av kommunalrådet Tove Klette. Tom 30.4. Sonen Martin Hallqvist och barnbarnet Harald Winter medverkar. Fri entré för Sällskapets medlemmar!
14. februari  09.00 och 15. februari 10.00 och 15.00 Festen i Hulabo (2-6 år) Teater Sagohuset. Revingegatan 8 Lund. Regi: Margareta Larson. Info: tel 046 122141
20.februari.  Lunds stadsbibliotek. Sportlov. Program för barn hela dagen på temat BGH. Medv. bl.a. Maud Hell och dottern Ingelöf Winter.
20 februari 18.00 Lunds stadsbibliotek. Skådespelaren och regissören Birgitta Ulfsson läser ur och kåserar om verk av Britt G. Hallqvist.
15 mars 13.00  och 14.00.  Festen i Hulabo spelas på Kulturen av Teater Sagohuset. Biljetter i entrén.19 mars 14.00. Kulturen i Lund.  Jubileumsutställning  ”Granne med Kulturen – originalillustrationer och dikter ur Gräset skrattar av Britt G. Hallqvist” . Visning av Lena Larsén
19 mars 19.30.  Domkyrkoforum. “Soffsamtal”. Förutsättningslös diskussion mellan författaren och läkaren Eva Ström och f. ambassadören Martin Hallqvist.
3 april 19.00 Biblioteket Väster. “Britt G. Hallqvist – min mormor”. Harald Winter – barnbarn och kultursekreterare i Burlöv kåserar.
7 april 10.15 – 16.00.  CTR – Centrum för teologi och religionsvetenskap. Britt G. Hallqvistjubileum. Tema: Bön. Medverkande: Biskop em Lars Eckerdal, biskop em Caroline Krook, domkyrkokaplan Lena Sjöstrand, Kerstin Wimmer, präst, lärare,doktorand m.fl.

16 april 14.00. Kulturen i Lund.  Jubileumsutställning  ”Granne med Kulturen – originalillustrationer och dikter ur Gräset skrattar av Britt G. Hallqvist” . Visning av Lena Larsén

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBS! 13 maj 18.30 PARTAJ I MAJ.  OBS!

BGH-SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE

Adress:Villa Sunna. Dalbyvägen 31. Stadsbuss 3, hållplats Stampelyckan eller Jupitergatan.

 

Villan ligger mittemellan 

Buffé – god mat och dryck à 200 kr. Betalas vid ingången. För planeringen önskar vi en bindande anmälan  före den 5 maj till   41lenala@gmail.com   eller   046 12 51 72

Skådespelaren Agneta Ekmanner medverkar med recitation och uppläsning
av valda BGH-dikter  och verser.

Som en nytillkommen överraskning medverkar även hennes make, regissören Jonas Cornell med anekdoter och minnen om familjegestalter i släkterna Henschen/Ingvar/Cornell.

 Inför årsmötet är vi tacksamma om medlemsavgiften 100 kr är betald och för familj 150 kr

Bg 103-3547

GLÖM INTE ATT SKRIVA ERT NAMN OCH ADRESS PÅ INBETALNINGEN !

13 maj 18.30  PARTAJ I MAJ. Villa Sunna. SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE. Skådespelaren Agneta Ekmanner medverkar med recitation och uppläsning.

 Inför årsmötet är vi tacksamma om medlemsavgiften 100 kr är betald och för familj 150 kr. Bg 103-3547
GLÖM INTE ATT SKRIVA ERT NAMN OCH ADRESS PÅ INBETALNINGEN !

BGH100 visar upp ett digert program i hela Sverige och även utomlands under jubileumsåret. Se detaljerna under fliken Jubileumsåret BGH100!

DETTA HAR HÄNT:

¤ HUMBOLDTUNIVERSITETET I BERLIN – ingår i programpunkterna för jubileumsåret.

18 november höll ordförande Martin Hallqvist en så kallad  Dag Hammarskjöld-föreläsning; “Min mor, författaren Britt G. Hallqvist, ”Från barnkammarrim till Faust”  på Humboldt-universitet i Berlin

Kulturrådet vid Sveriges ambassad i Berlin, skådespelaren Marika Lagercrantz framträdde med läsning av tyska dikter och valda delar ur Faust  i översättning av Britt G. Hallqvist. 

Plats:

HUMBOLDTUNIVERSITETET, 
 18 november, 18.00
Sal 135,  Georg Brandes salen 
Hus 3
Nordeuropa – Institut
Dorotheenstrasse 24
Berlin

En välfylld föreläsningssal med intresserad publik, främst svenskstuderanden vid universitetet. Gästprofessorn, författaren Aris Fioretos inledde med presentation. Föreläsningen hedrades också av vår ambassadör i Berlin, Staffan Carlsson. 
Skådespelaren och kulturrådet vid ambassaden,  Marika Lagercrantz läste först några dikter av Britt G. Hallqvist, varefter Martin Hallqvist tog vid och berättade om sin mor, författaren och översättaren. Föredraget interfolierades av talrika uppläsningar.
Vid frågestunden efteråt visade det sig att intresset för BGH:s översättargärning var stort. Flera översättare satt i publiken. Särskilt hennes översättningar av Faust väckte respekt och beundran, men också de av Shakespeare diskuterades – inte bara som imponerande skapelser, men också för att särskilt skådespelare sätter hennes översättningar framom andra översättares; språket är lättspelat, naturligt och flyter.
“Jag önskar att unga skådespelare idag skulle få samma möjligheter att tolka hennes texter som vi hade” sa Marika Lagerqcantz.

 

VÄLKOMNA TILL HÖSTENS INTERNA PROGRAM:

¤ 14 OKTOBER kl 19.00 i   Villa Sunna, Dalbyvägen 31
“Lyssna till texten – hör hennes röst ” Universitetslektor Paul Tenngart om Britt G. Hallqvists som översättare.
Bibliotekarien Olle Serin presenterar bibliografin över BGH:s verk och talar omkring dess tillkomst.
Vin med lite smått och gott! 50 kronor!

Nytryck av BGH:s produktion (se nedan Bok och Biblioteksmässan), kommer att finnas till salu. Tänk på julen!

Anmälan före 8.10 till lenala@bredband.net  eller 046 125172

NÅGRA DAGAR KVAR – DU HINNER ANMÄLA DIG! Och potentiella medlemmar är hjärtligt välkomna!

———————————————————————————————

¤ 6 NOVEMBER kl 19.30  i  Domkyrkoforum, Lund

¤” En medkännande spjuver – Britt G. Hallqvists teologi”,  Per Harling – prost, författare, tonsättare.
Samarrarrangeman: Lunds domkyrkoförsamling
18.30 Mässa i domkyrkan

En mycket fin kväll med så stor publik att vi fick sätta in extra stolar! Per Harling berättade livfullt om sitt förhållande sedan barnsben till BGH:s verksamhet och senare  teologi. Ett bord med frukter, choklad och nötter förgyllde minglet och försäljningen av Festen i Hulabo slog nya rekord! 

Per Harling berättar om BGH:s teologi

Per Harling berättar om BGH:s teologi

¤ 6 NOVEMBER kl 19.30  i  Domkyrkoforum, Lund

¤ ”En medkännande spjuver – Britt G. Hallqvists teologi”,  spännande föreläsning  av Per Harling – prost, författare, tonsättare.

18.30 Mässa i domkyrkan - efteråt snabbmingel i domkyrkoforum med småplock inför kvällens programpunkt.
Samarrangemang: Lunds domkyrkoförsamling och Britt G. Hallqvist-sällskapet.

Nytryck av BGH:s produktion (se nedan Bok och Biblioteksmässan), kommer att finnas till försäljning inför julen:

 

-  Festen i Hulabo
- Britt G. Hallqvist, en bibliografi
- Min text och den andres
- Affischer med verser av BGH.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

¤ 14 OKTOBER kl 19.00 i   Villa Sunna, Dalbyvägen 31 
“Lyssna till texten – hör hennes röst ” Universitetslektor Paul Tenngardt om Britt G. Hallqvists som översättare.
Bibliotekarien Olle Serin presenterar bibliografin över BGH:s verk och talar omkring dess tillkomst.

Kort resumé: Mycket välbesökt och trevlig tillställning med glada medlemmar, högintressanta föredrag och god mat!

Nytryck av BGH:s produktion (se nedan Bok och Biblioteksmässan), fanns till salu.
———————————————————————————————————————————————-

 ¤ BOK&BIBLIOTEKSMÄSSAN i Göteborg 26 – 29 september 

Britt G. Hallqvist-sällskapets  lilla monter på 6 kvm. Affischerna tapetserar väggarna.

¤ 1 oktober/sammanfattning:
Nu har Bok&Biblioteksmässan i Göteborg varit och farit.  Uppslutningen och nyfikenheten runt montern för ett helt nytt litterärt sällskap var stor. Många kommentarer,  som : Britt G. Hallqvist! Äntligen! Vi marknadsförde och sålde fyra helt nya produkter –  i princip levererade direkt från tryckpressarna:
¤ Nytrycket av Festen i Hulabo, vår kioskvältare från En bok för alla. Många igenkännande och förtjusta  Åååh! Och lika många nytillkomna nyfikna.
¤ Britt G. Hallqvist – en Bibliografi,  Olle Serins sammanställning väckte uppmärksamhet och förundran:  Huuur hann hon!!
¤ Min text och den andres,  Britt G:s  lilla essä om att översätta;  utgiven på Dejavu.
¤ Broschyrerna gick åt som smör på heta stenar och affischerna med verser av Britt G. drog  till sig många läsare och igenkännande leenden.  Montern sköttes av  styrelsemedlemmarna Lena Larsén, Ingelöf Winter och Solveig Hallqvist

Nu väntar vi alla på
¤ “Små saker”, Bonnier Carlsens nya diktantologi för barn, som ges ut som en hyllning till Britt G. inför hundraårsjubileet.  Förlaget har sakkunnigt och med mästerlig hand samlat dikter och visor som bär Britt G:s karakteristiska signum, 
av vilka flera blivit legendariska inom svensk och nordisk barnlyrik.
Vi har tjuvtittat, och boken är oemotståndlig! Den kommer ut till försäljning lagom till jubileumsåret 2014.

¤ På DELS scen uppträdde dels ordföranden Martin Hallqvist med ett anförande om det kommande jubileumsåret, och ett kåseri om sin mor, dels skådespelaren Birgitta Ulfssonsom  läste Britts G:s verser och en översättning ur Kung Lear, där hennes arbete jämfördes med en annan översättares prestation. Gissa till vems fördel… Stor publiktillströmning och applådåskor. Sista dagen framträdde barnbarnet Harald Wintermed ett roligt och uppskattat kåseri om sin mormor, Britt G.
Vi var mycket nöjda!
———————————————————————————————-

 ÖVRIGT

INSTÄLLT! ¤ 3-4 november Sällskapsliv till sjöss. DELS-kryssning till Åbo. SkådespelarenAgneta Ekmanner läser dikter av BGH.  www.dels.nu  INSTÄLLD PÅ GRUND AV DÅLIG UPPSLUTNING.

……………………………….

¤ Under fliken “Månadens Britt” kommer endera dagen ny hösttext. 

¤ Under fliken “Månadens Britt G.” finns nu juni månad införd.  Britt G. har hela fem alster med i den nyutgivna bönboken “Prinsessan Estelles bönbok”, som kom ut till ettårsdagen av prinsessans dop, den 22 maj. Givetvis finns månaderna mars – maj kvar att förgylla tillvaron med! Läs och njut!