BLI MEDLEM: 
Årsavgift:
150 kr per person
250 kr per familj (inkl. barn under 18 år)

BETALNINGSSÄTT
Avgiften sätts in på Britt G. Hallqvist-sällskapets bankgiro 103-3547

Obs! Ange ditt och eventuella familjemedlemmars namn i meddelandefältet.

OBS! Glöm inte att uppge e-postadress och postadress! 

 

¤ Frågor/kontakt  BGH-sällskapets ordförande Martin Hallqvist: martinhallq@yahoo.se,
 tel  046 157 801  eller 0708 88 66 82

 

Solveig Hallqvist solveig.hallqvist@gmail.com tel. +46 46 157 801

¤ Medlemskap: sekreterare karin.leeblundberg@svedala.se