Pedagogik

Britt G Hallqvist skrev flera läroböcker direkt för skolbruk. Hon trodde på och förespråkade betydelsen av rimmad vers som  gav rytm och ram åt dikten och ansåg att det gjorde inlärningen lättare. Hon deltog i många stora skolboksprojekt under sextio- och sjuttiotalen. Versboken Festen i Hulabo, som hon ursprungligen skrev för barn med läs- och skrivsvårigheter, blev en rungande succé i hela barnsverige. Versboken har också dramatiserats till jubileumsåret och spelas för fulla hus.

Den litterära samtiden engagerade även Britt G Hallqvist att emellanåt ge uttryck för sina åsikter och tankar. Ett exempel bland många är inlägget Askungens önskedröm i Bonniers Litterära Magasin som analyserar tematiken i den klassiska flickboken och ifrågasätter den självbild en växande kvinna därifrån får med sig. Ett annat exempel på hennes ständigt levande pedagogiska diskussionsådra är essän Min text och den andres som hon skrev i samband med att hon  fick Litteraturfrämjandets stora pris 1980 (det s.k. Lilla nobelpriset) för sin översättargärning, och som fortfarande är högst relevant och intressant läsning, inte minst för dagens verksamma studenter och översättare.