Översättaren
Britt G. Hallqvists översättargärning  är av imponerande omfattning.  Hon exellerade inte bara i genren som den kända barnboksförfattaren och poeten, hon var lysande även som översättare,  psalmdiktare och författare till en rad sångböcker och operatexter. Översättargärningen inom barn- och ungdomslitteraturen går inte att överskatta. Genom henne fick svenska barn kontakt med suveränt översatta internationella klassiska verk såväl inom poesi som prosa.

Till ett av de mest uppmärksammade paradnumren hör tolkningen av nobelpristagaren  T.S. Eliots Old Possum’s  Book of Practical Cats – De knepiga katternas bok (som av somliga kritiker ansågs vara förnämligare än originalet),  och som senare gav upphov till musikalen Cats.

Regissörerna  Alf Sjöberg och Ingmar Bergman på Dramaten  anlitade henne för att översätta Shakespeares dramer,  till vilka  de mest kända och prisade räknas Kung Lear, Hamlet och Macbeth. Inte för inte bestämde sig Ingmar Bergman för att G. i hennes namn måste utläsas “Genial”!  För Dramaten översatte hon också modern dramatik som Peter Weiss Mordet på Marat och Hölderlin.

Den som är intresserad av översättandets intrikata problem, hittar intressant material i den lilla essän Min text och den andres. Den gavs ut i samband med att hon fick Litteraturfrämjandets stora pris 1980 (det s.k. Lilla nobelpriset) för sin översättargärning, och som är högst relevant och intressant läsning, inte minst för dagens verksamma studenter och översättare. Min text och den andres är nyutgiven inför jubileumsåret.

Till den verkliga höjdpunkten i hennes översättande  räknas bedriften att tolka det väldiga Faust-dramat av Goethe, Faust I och II. Docent Gösta Löwendahl kallade den fullbordade Faust-översättningen  ”en av de värdefullaste kulturinsatserna i vårt land på många år. Britt G. Hallqvist följer ofta påfallande nära ordalydelsen hos originalet men lyckas ändå få sin egen version att låta naturlig och klinga väl och klart säga vad som ska sägas.”

En intervjuare frågade henne efter att hon blivit färdig med Faust, vad som var viktigast för en översättare. ”Att kunna svenska” hade hon  stillsamt svarat.  Das also war das Pudels Kern. Pudelns kärna.