En av våra stora
Britt G. Hallqvist var en prominent svensk författare, en av våra stora.  De flesta författare är vanligtvis framstående inom ett område, och fuskar lite i andra genrer. Men Britt G. hade – med ett slitet men i detta sammanhang träffande begrepp – ovanligt många strängar på sin lyra. Hon var inte bara den kända barnboksförfattaren och poeten, hon excellerade  även som översättare, psalmdiktare och författare av sångböcker och operalibretti. Alltid lika prisad. Talrika uppskattande intervjuer, artiklar och recensioner vittnar om hennes talanger .