Majlis Qvickström, journalist och författare, Finland:                   

”…Apropå en intervju rörande  diktantologoin ”Vilt sjungande bland bergen”, frågade jag naivt om hon såg sig mer som översättare än poet?

Hon svarade med att läsa dikten Vilt sjungande bland bergen av kinesen Po-Chü-I (772 846). Dikten ingår i hennes antologi med samma namn från 1985. Jag citerar ur poemet:

Det finns ingen människa som inte har en svag punkt, och min svaga punkt är att jag skriver vers Jag har gjort mig fri från tillvarons tusende band, men denna svaghet består. Var gång jag betraktar ett vackert landskap, var gång jag möter en kär vän, höjer jag min röst och reciterar en lyrisk strof, och jag är så glad som om en gud hade korsat min väg.

Alltså – hon kände sig som en Poet. Poesin var både den gamle kinesens och Britt G. Hallqvists gemensamma svaga punkt.

Låt oss länge minnas vad hon skänkt oss genom sin kärlek och vördnad för modersmålet och de livsvärden vi har gemensamma med henne. Sin sprudlande stigfinnarlycka har hon aldrig förnekat. Generös och lyhörd har hon fångat upp koreanen Hwang Chinis råd till sina medvandrare. Låt oss ta vara på raderna!

“Du blåa flod som strömmar kring bergen,
yvs inte över att du rör dig så snabbt. När du väl runnit ut i havet kan du aldrig vända åter.
Varför inte stanna ett ögonblick, medan den klara månen glimmar över världen?”

Majlis Qviickström