affisch_författaren_ny

SYFTE: ”ATT HÅLLA BRITT G. HALLQVISTS VERK LEVANDE”

Britt G. Hallqvist-sällskapet vill på olika sätt lyfta fram hennes betydelsefulla livsgärning, hennes arbete som översättare, diktare för barn och vuxna och som psalmförfattare.

BGH-sällskapet utlyste 2014 som ett jubileumsår med gediget programutbud till minne av hennes verksamhet och liv: BGH100.