Psalmdiktaren
Britt G. Hallqvist är en av Sveriges mest kända och flitigast sjungna psalmdiktare  och en av dem som  skrivit, översatt och bearbetat flest psalmer i vår nuvarande psalmbok. Hon var djupt förtrogen med Bibelns texter. Existentiella trosfrågor och svåra bibelcitat  gjorde hon begripliga i sin raka, enkla  -  ofta humoristiska  stil.  Hennes kristna diktning har ett naturligt tilltal, medmänsklighet och respekt för individen och hennes värdighet.  Till glädjespridarna i många upplagor hörde bl.a. Bönbok för barn, Jag ska fråga Gud och Kyrkovisor för barn. Till jubileumsårets ära kom en ny antologi av hennes mest kända böner och sånger ut  på Verbums förlag, Måne och sol. I den nya Prinsessan Estelles bönbok medverkar Britt G. med sju bidrag.

Hon skrev originaltexter till upp emot tjugo psalmer  och  gjorde sjuttio mästerliga bearbetningar och översättningar. Av dem hör många till de mest sjungna och älskade, till exempel Blott i det öppna, Måne och Sol, De ska gå till den heliga staden och Det finns djup i Herrens godhet, m.fl. Psalmen  Det finns djup... visade sig ligga högst på tio-i-topplistan  i en gallup som psalmkommittén lät genomföra 1976. Det var ett långt hopp till nummer två. Måne och sol har i dag gått förbi den gamla Tryggare kan… som doppsalm och seglar också upp som den mest populära vigselpsalmen.

Hans Wolf skrev i DN: ”Hennes psalmtexter har kallats bland de bästa i vår tid. Litteraturprofessorn Carl Fehrman ansåg att en äldre svartsynt kristendomstolkning fått ge vika för det ombonade välfärdssamhällets kyrkosång. Tiden för en J.O Wallins högstämda retorik var förbi.”

Tillsammans med den norske kompositören Egil Hovland åstadkom hon större liturgiska verk och kyrkospel som Pilgrimsmässan.  Med Lunds stift samarbetade hon många år och skrev flera kyrkospel som framfördes i Lunds domkyrka, till exempel Sagan om Jons själ och Den fjärde kungen.

Britt G. Hallqvists djupa förtrogenhet med Bibelns texter, engagemang i kristna frågor och stilistiska förmåga gjorde att hon som enda kvinna blev utnämnd till medlem i Kyrkohandbokskommittén, som tillsattes 1968 med syfte att förnya gudstjänstlivet. Hon engagerade sig också ideellt, var medlem i Amnesty, IM och bestämde 1986 att all inkomst från hennes kristna produktion oavkortad skulle tillfalla en egen stiftelse, Britt G. Hallqvists stiftelse, för att stödja integrerade läger för ungdomar både med och utan funktionshinder. Hon blev teologie hedersdoktor vid Lunds Universitet 1983.