BRITT G. HALLQVISTS STIFTELSE

Britt G. Hallqvist beslöt år 1986 att de inkomster hon fick av sitt författarskap med kristna förtecken, oavkortat skulle gå till att etablera och driva en stiftelse.Hon hade, efter inspiration från en vistelse i Norge, bekantat sig med integrerade ungdomsläger i Åhus, som under en sommarmånad om året bedrev undervisning för ungdomar, hälften med intellektuella funktionshinder och hälften utan. Denna integrerade verksamhet tilltalade och berörde henne djupt.

Britt G. Hallqvists stiftelse, som år 2011 fyllde 25 år, delar varje år ut substantiella understöd till olika sökande. Hittills har de främsta mottagarna varit det välrenommerade, integrerade konfirmationslägret Åhuslägret och ridlägret Stall Humlamaden med inkluderad ridning enligt Sandiemetoden.

Båda arrangörernas filosofi är att alla barn och ungdomar trots sina olikheter och tillkortakommanden ska få möjlighet till den allra bästa personliga och sociala utvecklingen. När integrerade ungdomar har samma aktiviteter börjar de umgås och lär sig att se personen istället för hindret.  Alla lägerdeltagare blir vinnare – han med funktionshinder får stärkt självförtroende att ta sig an den omgivande världen  ­-  och hon utan, en djup livsinsikt om att vi människor i grunden är lika, men med olika behov. Utbildning av ledare är en viktig del av bådas verksamhet. Andra verksamheter har också tillgodosetts, som cykelläger och scoutläger.

Britt G. Hallqvists stiftelse — stadgar och syfte:

”Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet
och främja barns och ungdomars vård och
fostran med särskild inriktning på att stödja
läger för kamratlig samvaro mellan handikappade
och icke handikappade från Skåne län.
Sådana läger anordnas i samråd med, eller i regi
av ideella organisationer, som kyrkorna, FUB,
Ungdomens Röda Kors, scoutförbund och idrottsorganisationer
”.


Att söka bidrag
Vem kan söka?
Bidrag kan sökas till aktiviteter och läger med integrerad verksamhet mellan ungdomar och vuxna med och utan funktionsnedsättning. Både enskilda personer och ideella organisationer tas i beaktande. Aktiviteterna ska bedrivas inom Skåne län.

Hur söker man?
Skicka in en skriftlig ansökan till styrelsen med redogörelse för verksamheten och en kort motivering för att få bidraget.

 

Adress: Britt G. Hallqvists stiftelse
Att. Sten Hallonsten
Lilla Pålsjö, Dag Hammarskjöldsväg 60

När söker man ?
Biståndsansökan måste vara inne före den 1 mars varje år. Beslut om bistånd tas av styrelsen vid det därpå följande årsmötet i maj.

Kontakter och frågor
Sten Hallonsten, tel 0768 94 58 82

e-post: stencilia.hallonsten@tele2.se

och  sten.hallonsten@svenskakyrkan.se