Kortfattad biografi

Lundaprofilen
Sågs en mycket högrest figur med svepande cape och baskern käckt på svaj komma gående längs St. Annegatan förbi Kulturen i Lund, visste lundabon att det var den kända lundaprofilen Britt G.Hallqvist, författaren, poeten, översättaren och psalmdiktaren. De sista åren i livet kunde man se henne på väg till söndagsmässan stödd på “den siste kavaljeren”, käppen, ett epitet som hon förtjust hämtade från en hjälpsam taxichaufför.

Vänsäll, sällskaplig, humoristisk, snabb i repliken, kvicktänkt, bildad – omdömen, som är lätta att fälla om henne. I sällskap gick det inte att ta miste på vem som var centrum för uppmärksamheten. ”Som barn kunde man tycka att hon var väl högljudd och dominant”, vittnar hennes son. Men i hennes sällskap hade man inte tråkigt. Inte en sekund! Familjen hade ett typiskt akademiskt lundaumgänge och i hemmen på Tellusgatan och St. Annegatan trängdes vitterhet med god mat och dryck. Många är de författare och vänner som firat högtidsstunder runt den hallqvistska taffeln med högläsning av poesi som var en kär familjetradition.

Britt G:s familjebakgrund
Britt G. Hallqvist föddes i Umeå 1914, men familjen flyttade till Visby när hon var tre år, då fadern, Wilhelm Nyman, fick tjänst som lektor där. Britt G.s mor, professorsdottern Dagny Henschen, sedermera översättare, kom från en högborgerlig och intellektuell familj och kultursläkt kantad av en rad professorer, märkesmän, konstnärer och författare – kvinnor som män. Hennes far, Wilhelm Nyman, var akademiskt utbildad och beläst. Hans familj kom från en annan bakgrund. Wilhelms far var sjökapten från Nykarleby i finska Österbotten, vars skepp med last av lin förliste vid Fjällbacka i Bohusläns skärgård i mitten av 1800-talet. Där stannade han en tid för att ordna med båtens angelägenheter och sjöförklaring, träffade en traktens dotter, Wilhelmina, gifte sig och blev kvar.

Hemmet i Visby
Britt G. Hallqvist hade fem bröder, av vilka två var yngre än hon själv . Hemmet var boksynt och intellektuellt. Man läste ofta högt ur klassikerna, och som Britt G. säger i Inge Löfströms Boken om Britt G:

”Mamma läste mycket för oss. Men jag kan inte minnas att det var många barnböcker, utan berättelser och dikter av ”riktiga” författare. Särskilt kommer jag i håg Gökstölden av Karlfeldt. Jag minns också Vintergatan av Topelius. Naturligtvis förstod man kanske inte så mycket men jag minns hur man kunde bli fascinerad av rytmen och rimmen och de sällsamma namnen. Vintergatan fascinerar mig faktiskt än i dag.” Man kan konstatera, att just rytm, rim och sällsamma namn genom Britts förmedling kommit att fascinera även hennes läsekrets.

Sin barndom fram till tolvårsåldern tillbringade Britt i Visby. Barndomens lekar och fantasier går igen i mycket av hennes verser, dikter och barnboksproduktion. Hav och strand har alltid varit ett nära och viktigt element. Visby med sitt utbud av ruiner att klättra i, skog att gömma sig i, bästa vännen att fantisera och glömma bort sig med var ofta återkommande ingredienser i hennes författarskap.

Till Lund
Vid tolv års ålder skilde sig föräldrarna och Britt G. flyttade med sin mor Dagny och två av bröderna till Lund. Här började ett helt nytt liv utan hav, utan pappa, utan Visby och gotlandssomrar.

Att det blev just Lund som mamma Dagny flyttade till hade sina orsaker. Dels var det en skol- och universitetsstad med goda möjligheter för barnens utbildning, dels bodde även Dagnys syster Ingegerd Henschen, där, gift Ingvar.

Skolgång
Britt G. började i Lindebergska skolan 1927. Inge Lövström skriver att hon var omvittnat duktig i skolan. Redan då arbetade hon metodiskt , nästan pedantiskt, planerade sitt arbete med omsorg. Samtidigt fanns hos henne ett stänk av glatt bohemeri, lust till skämt och upptåg. Det något pedantiska och ambitiösa draget i kombination med sträng arbetsdisciplin torde ha bidragit till att hon som vuxen hann med den häpnadsväckande stora produktionen.

Uppväxt
Redan i småskolan blomstrade hennes intresse för litteratur. Det intresset delade hon med väninnorna Brita Sandblad (Beckman) och Eva Malmgren (Hultén). Flickorna läste dikter högt för varandra och samlade egen poesi i tjocka skrivböcker. Man följde också med det nya på poesins område, framför allt Hjalmar Gullberg, men också Karlfeldt, Karin Boye, Harry Martinsson och Birger Sjöberg.

Britt hade också upptäckt den poesi som finns i Psaltaren och psalmboken. Det har hon berättat om i en artikel i Lunds Stifts Julbok 1970: ”Det var inte fromhet som drev mig att läsa psalmer på egen hand, utan ”poetisk förtjusning”. Denna förtjusning omfattade också vissa psaltarpsalmer.

”Du låter människor vända åter till stoft, du säger: Vänden åter, I människors barn. Ty tusen år äro i dina ögon såsom den dag som förgick i går, ja de äro som en nattväkt.”

- Det var ord att smaka på, dricka, mätta sig med! Om jag som skolflicka och sedan som student någon gång gick i kyrkan, skedde det främst för psalmernas skull.”

Ingen konfirmation
När det blev tid för konfirmation uppstod frågan om Britt G. skulle delta eller inte. Hemifrån skedde ingen påverkan. Men då tio av klassens flickor skulle gå och läsa i en privatgrupp beslöt sig Britt för att gå med. När tiden för konfirmationen närmade sig kände hon tvekan. Hon tänkte allvarligt över de religiösa frågorna och tyckte att hon kanske inte var tillräckligt stark i sin tro och meddelade att hon avstod från att konfirmeras.

”Det”, skriver Löfström, ”var ett beslut som vittnar om en medvetenhet och mognad , om en religiös känslighet som inte är vanlig i fjortonårsåldern”.

Både i sin diktning och som privatperson har hon ofta tagit avstånd från den alltför självsäkra och färdiga tron och uttalat sin förståelse för dem som är på väg och känner tvekan. Hon visade skepsis till det tvärsäkra, det självbelåtna, det slutgiltiga.

Litterär salong
I Britt G.s hem var dörrarna öppna och där umgicks de bästa väninnorna.

”Det var alltid roligt att komma hem till Britt på Magnus Stenbocksgatan”, berättar Brita Beckman i Boken om Britt G. ”Mamma Dagny behandlade oss som vuxna. Den intellektuella miljön vid samvaron i hemmet var väldigt stimulerande. Och deras hemhjälp Stina lagade god mat!”

Britts mamma Dagny hade ibland något som kunde liknas vid en litterär salong. Här umgicks en del av de dåtida unga skaldeämnena, så väninnorna hade goda möjligheter att träffa sina idoler – Hjalmar Gullberg, Frans G. Bengtsson, Olle Holmberg, Ivar Harrie. Den sistnämnde var också en period gift med Dagny Henschen.

Studietiden
Britt G. Hallqvist tog studenten 1933. Hennes fil.mag. omfattade litteraturhistoria, nordiska språk och tyska som var hennes bästa språk, säkerligen betydande inför översättningen av Goethes Faust.

Hon gav sig också tid att delta i studentlivet och blev efter ett bejublat tal, som parodierade Rydbergs Dexippos, invald i redaktionen för Lundagård, studentkårens tidning. Hon blev det första kvinnliga pennskaftet i Lundagård, dold under den ryktbaraste av signaturer, ”Q”, under vars täckmantel man i den speciellt lundensiska traditionen av dårpoesi porträtterade studenter och professorer med lite elaka men skämtsamma verser. Britt G. skrev ett antal sådana, men blev också själv avporträtterad. Vid det laget hade hon nyligen gift sig med teol. kand. Sten Hallqvist,vilket antyds i texten:

”Lundagårdskvinna. Skaldinna med brevlåda. Tänk att hon gifte sig med prästen. Q suckar övergiven:

Britt G som en blomsterstängel
förljuvat min redaktion
med en air av faun och ängel
i qufiskt nymansk version”

Författarskapet tar sin början
I Värmlands nation blev Britt G. Hallqvist flitigt anlitad som krönikör och poet, vilket var begynnelsen till hennes mera offentliga författarverksamhet. Redaktören för Natur och Kulturs Min Skattkammare, bad henne översätta utländska barndikter och sagor. Därmed öppnades ett nytt kapitel i Britt G. Hallqvists liv. Då hade hon redan tillsammans med maken Sten flyttat från Lund.

Alingsås
Efter några år på andra orter i västsverige blev Sten Hallqvist 1947 kyrkoadjunkt i Alingsås och familjen flyttade dit. De fick sammanlagt fyra barn, Martin, Gerda, Ingelöf och Suzanne.

Britt G. Hallqvist var alltså prästfru. ”Hur klarade hon det jobbet?”, frågar sig Inge Löfström i boken, ”Kan man föreställa sig henne i den traditionella prästfrurollen”? Knappast”.

I stället för att sitta och sy – något som hon var dålig på – i ungdomskretsen , började Britt G. skriva små bibelspel som man med stor entusiasm uppförde i församlingshemmet.

Uppmärksammad
Under de elva alingsåsåren blev Britt G. Hallqvist uppmärksammad och känd i vidare kretsar genom bla. Svenska Dagbladets litteraturpris 1950 för Rappens på Blåsopp. Hon producerade nu i rask takt egna böcker som ABC-boken, diktsamlingen Förenklat , Pickel och Kurri, Herr Hasselnöt. Hon åstadkom prisbelönta översättningar av nobelpristagaren T.S Elliot’s Old Possums Book of Practical Cats: De knepiga katternas bok, praktverket Goethes Faust, Kiplings Första och Andra Djungelboken, hela Laura Ingalls Wilders bokserie Det lilla huset på prärien, med många fler.
”Hon översatte lika finurligt och lätt som andra prästfruar broderar kuddar och dukar” skriver Uno Florén i Idun 1961. ”Och för att få utlopp för sin fabuleringsförmåga” , fortsätter han, ”skrev hon sagor både på vers och prosa. Det blev visorna om den glada familjen Rapp i gröna villan Blåsopp, det blev historien om Jockes trevliga lilla pappa med rött krusigt hår och röda mustascher och en hatt med lufthål i, och historien om krutgumman Emma som var äldst i klassen. Och många andra. På några få år erövrade Britt G. Hallqvist en fast plats i de flesta svenska barnahjärtan.”

Tillbaka i Lund
Britt G. Hallqvist med familj flyttade 1958 tillbaka till Lund, Tellusgatan, när maken Sten fick tjänst som adjunkt på ”Spyken”. Efter hans död 1979 flyttade hon till S:t Annegatan 4, där hon bodde fram till sin egen död 1997.

Vid flytten till Lund var Britt redan ett etablerat och aktat namn och här fanns tillgång till den lärda fruktbärande atmosfären, de svåråtkomliga fackverken och experterna att fråga till råds.

Under lundaåren fortsatte hennes intensiva  arbetstakt.

Än var det egna böcker, som Festen i Hulabo, Pi Po Pampe, Folk är så olika, och Nalles poesi,  än översättningar, som Goethes Faust II, Tolkiens Bilbo och Sagan om smeden och stjärnorna, eller Peter Weiss Marat och Hölderlin. Dessemellan hann  hon med tolv översättningar av Shakespeares dramer för Dramaten, beställda av regissörerna Alf Sjöberg och Ingmar Bergman, bland dem Hamlet, Kung Lear och Macbeth. Bergman myntade inte för inte vad G:et i hennes namn stod för: Genial!  Hon skrev också en egen barnopera, Sagoprofessorn för Kungl.Operan. Dessutom översatte hon Figaros bröllop och Rigoletto. Hon skrev egna psalmer, som Måne och Sol, Blott i det öppna, De ska gå till den heliga staden… och många psalmöversättningar och bearbetningar. Därutöver Bönbok för barnJag skall fråga Gud. Dessutom en ny sångbok för barn.  Uppräkningarna vill inte ta slut. Hur var allt detta var möjligt!

Själv har hon sagt sig ha en sträng arbetsdisciplin. Ordning och reda – detta kan man läsa om i versboken Nalles poesi  - en lätt blinkning till hennes eget författarskap – där hon skriver att bohemeri inte var för henne och att inspiration, det kunde man inte vänta på. Nej, knega på!  Hon arbetade koncentrerat i princip dagligen från mycket tidigt på morgonen fram till lunch.

Trots att hon givetvis läste oerhört mycket, var teven en god avkopplande följeslagare, särskilt under de senare åren. De engelska och danska tv-serierna Upstairs – downstairs och Matador missade hon ogärna.

Hon var verksam nästan ända fram till sina sista år. I ett teveprogram om henne, i kulturprogrammet Nike,  medverkade hon  bara några månader före sin död.

Teologie hedersdoktor blev hon vid Lunds universitet år 1983

Mycket resande
Under årens lopp reste Britt G. Hallqvist mycket både privat och ofta på olika författarstipendier. Hon bodde också i omgångar Göttingen, i San Michele,  norra Italien, Spanien, Sönderho i Danmark, i Finland.

Den sista resan hon gjorde var till sitt älskade Visby. Den företogs i rullstol, körd av den nära vännen Egil Hovland,  den norske kompositör som hon arbetat med under många år./S.H