Hem

Välkommen till hemsidan för
BRITT G. HALLQVIST-SÄLLSKAPET 
 

Britt G. Hallqvist-sällskapet konstituerade sig den 4 april 2012 i Lund med syftet

“ATT HÅLLA BRITT G. HALLQVISTS VERK LEVANDE”

Under de olika flikarna på hemsidan hittar du intressant läsning – framför allt hur enkelt du kan bli en av oss i BGH-sällskapet och därmed kunna delta i olika spännande evenemang.Gör det nedan eller under fliken Sällskapet.

Webbredaktör och kontaktperson:
Solveig Hallqvist solveighallqvist.75@gmail.com
tel. +46 46 157 801

Gå gärna in även på http://www.facebook.com/BrittGHallqvist, redaktör Harald Winter, winter_harald@hotmail.com

BLI MEDLEM: Årsavgift: 150kr per person 250 kr per familj (inkl. barn under 18 år).

BETALNING: Avgiften sätts in på Britt G. Hallqvist-sällskapets bankgiro 103-3547.
Obs! Ange ditt och eventuella familjemedlemmars namn i meddelandefältet så vi vet att det är du som betalat. Glöm inte att uppge e-postadress och postadress för att få våra interna meddelanden!

 

Frågor/kontakt BGH-sällskapet
Solveig Hallqvist
solveig.hallqvist@gmail.com tel. +46 46 157 801.

Medlemskap sekreterare
Karin Leeb-Lundberg
karin.leeblundberg@svedala.se

 

Aktuellt:

 

Hur trevligt att träffa herr Lear! – om Britt G. Hallqvists Edward Lear-översättningar

Välkommen till Villa Sunna onsdag 17 oktober kl 18. Anmäl dig före 10/10, via mejl tillkarin.leeblundberg@svedala.se eller till Solveighallqvist.75@gmail.com                       tel 070-619 43 03 eller 046-15 78 01.En enkel buffé serveras. 100kr betalas kontant på plats eller med swish på tel 0731-573793

som tillhör kassör Sven-Åke Lennung! Ta gärna med gäster!
Villa Sunna ligger vackert och
lättillgängligt på Dalbyvägen 31, mellan två busshållplatser på Dalbyvägen: Stampelyckan
och Jupitervägen.
Gäst är Erik Magntorn, barnboksförfattare och förläggare. Han talar om Britt G:s översättning
av Edward Lear och gör en jämförelse med en alldeles ny översättning, av Isabella Nilsson
och Malte Persson, som ges ut på Ellerströms förlag. Möjlighet finns att köpa den nya
översättningen.
Författaren Edward Lear (1812–1888) var i grunden konstnär. Under en tid då han tecknade
burfåglar åt earlen av Derby började han skriva limerickar och andra verser åt barnen på det
stora godset. Dessa samlades i ”A Book of Nonsense” (1846), och det är som
nonsensförfattare Lear gått till eftervärlden. Idag är han en av den engelska litteraturens
stora klassiker. 1952 översatte Britt G ”A book of nonsense”. Den kanske mest kända dikten
ur samlingen är Ugglan och kissekatten, som börjar så här:
”Med ugglan en kissekatt gick till sjöss
i en ärtgrön skön barkass.
De seglade glade, ty honung de hade
och pengar, en femma vid pass”.
Britt G Hallqvist sällskapet är ett tämligen ungt litterärt sällskap och vi är helt beroende av
våra medlemmar. Du som får det här brevet och inte har betalt medlemsavgift för 2018
måste göra det senast 17 oktober för att få fler utskick och inbjudningar. OBS ange både ditt
namn och din adress vid inbetalningen.
Vi önskar dig varmt välkommen till en spännande kväll i nonsensvärlden!

Hälsningar
Britt G. Hallqvistsällskapets styrelse

Karin Sundmark
ordförande

Följ oss på www.brittghallqvist.se
och på Facebook!

https://www.facebook.com/BrittGHallqvist

Medlemsavgift: 150:- par/familj 250:-
Bankgiro: 103-3547