03. September 2018 · Comments Off · Categories: Uncategorized

Har du själv träffat Britt G? Vilket sammanhang? Samarbetat med henne, rastat familjens busiga hund?

bgh, simon, david oliver-80 helsingfors

Minnen? Vad betydde hon för dig – din familj? Hur var hon?

Hemsidan välkomnar all kontakt med läsekretsen beträffande egna möten med Britt G. Hallqvist! BGH-sällskapet vill försöka skapa en minnesbank med personliga minnen och foton från möten med Britt G. för att användas i olika trevliga sammanhang och för BGH-sällskapets eget arkiv. Skriv, ring, maila! solveighallqvist.75@gmail.com, ärendemening: BrittGBank eller tel 046 157 801.

 

Hur trevligt att träffa herr Lear! – om Britt G. Hallqvists Edward Lear-översättningar

Välkommen till Villa Sunna onsdag 17 oktober kl 18. Anmäl dig före 10/10, via mejl tillkarin.leeblundberg@svedala.se eller till Solveighallqvist.75@gmail.com                       tel 070-619 43 03 eller 046-15 78 01.En enkel buffé serveras. 100kr betalas kontant på plats eller med swish på tel 0731-573793

som tillhör kassör Sven-Åke Lennung! Ta gärna med gäster!
Villa Sunna ligger vackert och
lättillgängligt på Dalbyvägen 31, mellan två busshållplatser på Dalbyvägen: Stampelyckan
och Jupitervägen.
Gäst är Erik Magntorn, barnboksförfattare och förläggare. Han talar om Britt G:s översättning
av Edward Lear och gör en jämförelse med en alldeles ny översättning, av Isabella Nilsson
och Malte Persson, som ges ut på Ellerströms förlag. Möjlighet finns att köpa den nya
översättningen.
Författaren Edward Lear (1812–1888) var i grunden konstnär. Under en tid då han tecknade
burfåglar åt earlen av Derby började han skriva limerickar och andra verser åt barnen på det
stora godset. Dessa samlades i ”A Book of Nonsense” (1846), och det är som
nonsensförfattare Lear gått till eftervärlden. Idag är han en av den engelska litteraturens
stora klassiker. 1952 översatte Britt G ”A book of nonsense”. Den kanske mest kända dikten
ur samlingen är Ugglan och kissekatten, som börjar så här:
”Med ugglan en kissekatt gick till sjöss
i en ärtgrön skön barkass.
De seglade glade, ty honung de hade
och pengar, en femma vid pass”.
Britt G Hallqvist sällskapet är ett tämligen ungt litterärt sällskap och vi är helt beroende av
våra medlemmar. Du som får det här brevet och inte har betalt medlemsavgift för 2018
måste göra det senast 17 oktober för att få fler utskick och inbjudningar. OBS ange både ditt
namn och din adress vid inbetalningen.
Vi önskar dig varmt välkommen till en spännande kväll i nonsensvärlden!

Hälsningar
Britt G. Hallqvistsällskapets styrelse

Karin Sundmark
ordförande

Följ oss på www.brittghallqvist.se
och på Facebook!

https://www.facebook.com/BrittGHallqvist

Medlemsavgift: 150:- par/familj 250:-
Bankgiro: 103-3547

 

 

Comments closed.